Zoek

SWM geen samenwerking met betaalbedrijven

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) wordt de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd met klachten over bijbetaling van administratiekosten aan bedrijven en/of personen bij het betalen van hun waterrekeningen. Daarnaast merken klanten dagen na de betaling bij zo een bedrijf/ persoon dat deze zelfde rekeningen nog openstaan bij het online opvragen via de SWM website en dus nog niet zijn voldaan. Op basis van dit gegeven kan de SWM, indien er sprake is van twee of meerdere openstaande rekeningen, overgaan tot staking van de waterlevering.

De SWM benadrukt dat zij geen enkele vorm van samenwerking heeft met bovengenoemde bedrijven en/of personen voor het innen van gelden. Volgens de voorwaarden voor aansluiting en levering dient de betaling van rekeningen voor waterlevering uitsluitend te geschieden ten kantore van de SWM, via lokale banken of de door de SWM aangewezen agenten (externe incassokantoren). Klanten hebben eveneens de mogelijkheid gebruik te maken van de digitale betaalopties t.w. HOP (Hakrinbank Online Payments) en Internet- of Mobilebanking.

Klanten mogen ervoor blijven kiezen, gebruik te maken van de diensten van deze betaalbedrijven. Echter, het betalingsbewijs (kwitantie) van zo een dienst biedt op geen enkele wijze garantie dat de rekeningen daadwerkelijk zijn voldaan bij de SWM.

Voor een overzicht van al onze incassofaciliteiten en het opvragen van uw waterrekeningen verwijzen wij u naar de website en facebookpagina van de SWM.