Zoek

Search
Close this search box.

Aansluiting aanvragen

Indien u in een SWM voorzieningsgebied bouwt of komt wonen kunt u een aanvraag voor aansluiting op het waterleidingnet van de SWM doen.

Er zijn verschillende soorten aansluitingen:
• bouwkraan
• huisaansluiting
• commerciële aansluiting
• openbare aansluiting

Welke stappen moeten ondernomen worden om aan een bouwkraan te komen?
 1. Haal het aanvraagformulier op bij de SWM-klantenservice of download
 2. De benodigde stukken die u kunt meenemen naar de Klantenservice of uploaden via E-diensten → Aansluiting aanvragen:
  • Ingevulde aanvraagformulier
  • Kopie perceelkaart
  • Aanvraagkosten
  • Straatnaam en [toekomstig] BR-nummer 
  • CBB adresstrook
  • Kopie ID-kaart van de aanvrager
 1. Binnen drie weken ontvangt u een offerte voor de aanlegkosten, inclusief een waarborgsom van SRD 155,-.
 2. Betaal de aanlegkosten en de waarborgsom.
 3. Na betaling worden de werkzaamheden uitgevoerd, met een minimale duur van zes weken. Zorg ervoor dat de werkplek vrij is van onkruid en obstakels.
 4. Na het aanleggen van de bouwkraanaansluiting ontvang u maandelijks een waterrekening op basis van het bouwkraantarief (tariefgroep 60).
De volgende stappen moeten ondernomen worden om een huisaansluiting te krijgen als u al een bouwkraanaansluiting heeft.
 1. Neem contact op met een erkende installateur van de SWM. (download deze)
 2. De installateur maakt een installatietekening en dient deze in bij de SWM.
 3. De SWM controleert de locatie om de tekening te verifiëren.
 4. Na de installatie wordt een tussenkeuring uitgevoerd voordat de muren dichtgemetseld worden. (De keuringskosten afhankelijk van de afstand, dienen voldaan te zijn)
 5. Een eindkeuring vindt plaats na voltooiing van het werk door de installateur en na plaatsing van ramen en deuren.
 6. Als uw binneninstallatie is goedgekeurd, gaat u met de keuringsbrief en de volgende documenten naar de Klantenservice:
  • Originele keuringsbrief
  • Kopie ID-kaart of paspoort (voor niet-ingezetenen)
  • CBB adresstrook
 1. Betaal alle openstaande rekeningen voor de bouwkraan. De waarborgsom wordt verrekend met de waarborgsom van de huisaansluiting.
 2. De afdeling Aan- en Afsluitingen sluit uw dienstleiding binnen enkele dagen aan.
 3. Vanaf dat moment wordt het huishoudtarief (groep 30) in rekening gebracht.
Huisaansluiting zonder bouwaansluiting

Als u geen bouwkraanaansluiting heeft aangevraagd tijdens het bouwproces en u een huisaansluiting wilt krijgen, volgt u deze stappen:

 1. Neem contact op met een erkende installateur van de SWM (download).
 2. De installateur maakt een installatietekening en dient deze in bij de SWM. Betaal vervolgens de aanvraagkosten.
 3. De SWM controleert de locatie om de tekening te verifiëren.
 4. Na de installatie wordt een tussenkeuring uitgevoerd voordat de muren worden gesloten.
 5. Een eindkeuring vindt plaats na voltooiing van het werk en plaatsing van ramen en deuren.
 6. Als uw binnen installatie is goedgekeurd, ontvangt u via de installateur een goedkeuringsbrief van de SWM. Ga met de keuringsbrief en de volgende documenten naar de Klantenservice voor de aanvraag van een nieuwe aansluiting:
  • Originele keuringsbrief
  • Kopie perceelkaart
  • Kopie ID-kaart of paspoort (voor niet-ingezetenen)
  • CBB adresstrook.
 1. Er wordt een offerte opgesteld voor de aanlegkosten (binnen 3 weken na indiening van de aanvraag). Betaal de aanlegkosten inclusief een waarborgsom van SRD 55,-. De offerte is geldig gedurende 30 dagen.
 2. Na betaling van het offertebedrag worden de werkzaamheden uitgevoerd, met een minimale duur van zes weken. Zorg ervoor dat de werkplek vrij is van onkruid en obstakels.
 3. Na de aansluiting ontvangt u maandelijks een waterrekening op basis van het huishoudtarief (tariefgroep 30).
Commerciële aansluiting

Indien u een kantoor, bedrijf of winkel heeft, kunt u een commerciële aansluiting aanvragen.
Bij de commerciële aansluiting dient u dezelfde procedure te volgen als die bij een huisaansluiting. De waarborgsom die u moet betalen bedraagt SRD 155,-
Bij een commerciële aansluiting wordt u tarief 41 in rekening gebracht.

Openbare aansluiting

Overheidsgebouwen: kantoren, scholen etc. komen in de tariefgroep “openbare aansluiting”.
Ook hier worden dezelfde stappen genomen als bij een huisaansluiting, echter bedraagt de waarborgsom SRD 150,-.
De tariefgroep is hier 42.