Zoek

Search
Close this search box.
betalen

Betaalmogelijkheden

De waterrekeningen komen op elke 25ste van de maand uit. De uiterlijke betaaldatum is gesteld op de 24ste van de daaropvolgende maand.

Indien u de betaling doet via de bank door middel van een storting, internetbanking-, phone- of mobile-banking, houdt er dan rekening mee dat de verwerking 5 werkdagen kan duren.

Voor informatie over uw rekeningen kunt u ook:

  • Bellen naar 129 of 404667
  • Whatsappen/ sms-en naar 8893434

Voor een vlotte afhandeling van de betalingen via internetbanking, vergeet dan niet de volgende informatie te vermelden:

  • Het aansluitnummer
  • De factuurperiode
  • Het juiste bedrag

Betalen via de SWM incassokantoren en externe incassolocaties van de SWM. De externe locaties zijn te herkennen aan de blauwe SWM Incasso sticker.  Bij zowel de SWM als de externe locaties ontvangt u de vertrouwde SWM kwitantie en vindt bij betaling van de rekening de afschrijving direct plaats.

Kies bij het online opvragen van uw waterrekening voor de optie ” HOP”. HOP staat voor Hakrinbank Online Payment en is een snelle manier om digitaal diverse rekeningen waaronder uw waterrekening, te voldoen. De verwerking van uw betaling vindt meteen plaats.

Uni5Pay+ is een veilige en makkelijke mobiele applicatie waarmee diverse betalingen via een mobiele telefoon met internetverbinding kunnen worden verricht en wel vanuit elke locatie en op elk tijdstip van de dag. Bij het voldoen van de waterrekeningen via “Utility Payment” vindt de verwerking meteen plaats en ontvangt de klant een melding van de transactie. Ook is het mogelijk de voorgaande betalingen te bekijken.De Uni5Pay+ applicatie kan gedownload worden vanuit Google Playstore (ANDROID), Appstore ( IPHONE) of App Gallery (HUAWEI).

 

Bekijk hier de instructies!

Maak ook gebruik van internet- of mobilebanking voor het voldoen van uw rekeningen. Let wel: vul altijd het juiste bedrag in (niet afronden) en plaats altijd uw aansluitnummer in de omschrijving, zodat wij weten op welke aansluiting de betaling betrekking op heeft. De verwerking van betalingen via internet- of mobilebanking duren ongeveer 5 tot 7 werkdagen.

Een overzicht van onze bankrekeningnummers vindt u hier.

U kunt ook via uw huisbank middels een eenmalige storting of een maandelijkse automatische giro-opdracht naar een van de SWM bankrekeningen  de waterrekening voldoen. Bij een automatische giro-opdracht wordt maandelijks het aan de SWM verschuldigde bedrag door uw huisbank ingehouden. Bij een afwijkende of hoge rekening vindt er geen inhouding plaats. U wordt als klant in kennis gesteld. Daarnaast vindt er onderzoek plaats over de oorzaak van de afwijkende rekening.

Uiterlijke betaaldatum

De nieuwe waterrekeningen zijn op elke 25ste van de maand beschikbaar. De uiterlijke betaaldatum is gesteld op de 24ste van de daaropvolgende maand. Indien u de betaling doet via de bank door middel van een storting, internetbanking- of mobile-banking, houdt er dan rekening mee dat de verwerking 5 tot 10 werkdagen kan duren.

Voor een vlotte afhandeling van de betalingen via internetbanking, vergeet dan niet de volgende informatie te vermelden:

Voor informatie over uw rekeningen kunt u ook:

Veel gestelde vragen

Een factuurmaand is een periode van een maand waarover een factuur voor watergebruik wordt opgemaakt. Een factuurmaand van de SWM verschilt van een kalendermaand. De factuurmaand loopt van de 16de van de ene kalendermaand tot en met de 15de van de daaropvolgende kalendermaand. De factuurmaand december bijvoorbeeld gaat over het verbruik van 16 november tot en met 15 december.

Het aansluitnummer is de sleutel tot het verbruikersinformatiesysteem van de SWM. Het aansluitnummer is een unieke code van cijfers en soms ook letters die toegang geeft tot alle informatie over uw aansluiting.Belangrijk is dat u uw aansluitnummer altijd volledig doorgeeft of invoert. Bijvoorbeeld als u via internetbanking uw waterrekening wil voldoen, is het van eminent belang dat u uw aansluitnummer volledig invoert.Een cijfer of letter vergeten kan maken dat uw waterrekening niet kan worden afgeboekt en dus nog open staat terwijl u denkt dat u al betaald heeft.

De rekening over een bepaalde maand moet op uiterlijk de 24ste van de maand, die daarop volgt, betaald worden. Vanaf de 25ste bent u in overtreding en worden er SRD 275,- incassokosten aangemaakt. Dus de rekening van december moet op uiterlijk 24 januari betaald zijn. Op 25 januari komen er SRD 275,- incassokosten bij.

Neen, u dient iedere maand uw waterrekening te betalen, ook al heeft u geen kennisgeving ontvangen. Als u geen kennisgeving heeft ontvangen en u wilt de hoogte van de rekening weten, dan kunt u bellen naar 471414 en vervolgens een 7 intoetsen. U krijgt dan de afdeling Debiteurenadministratie. Houdt wel uw aansluitnummer bij de hand.

Er staan wel verbruiksstanden op de waterkwitantie. Er staat een beginstand, die gelijk is aan de eindstand op de vorige kwitantie en een eindstand die ongeveer gelijk moet zijn aan de meterstand op de 15de van de factuurmaand. Op de kennisgeving staan geen meterstanden.De kennisgeving is slechts bedoeld om u aan te geven dat u een of meer openstaande rekeningen heeft en wat het bedrag is dat u moet betalen.

U kunt naar de klantenservice bellen of gaan. Neem wel de meterstand mee van de dag waarop u gaat.

Wanneer u een aansluiting aanvraagt, betaalt u bij het indienen van de aanvraag een vast bedrag. Dat zijn de aanvraagkosten. Het gaat om kosten die de SWM maakt om een offerte te kunnen opmaken. Zo gaan medewerkers van de Tekenkamer naar het adres om metingen te doen en de afdeling Bedrijfscalculatie berekent de kosten voor aanleg. Zo ontstaan de aanlegkosten. Dat zijn dus de kosten die het bedrijf maakt om de aansluiting te realiseren. Dit is een variabel bedrag dat afhangt van de afstand van de hoofdbuis naar de plek waar de meter moet komen, wat voor diameter de leiding moet hebben, of er onder het wegdek moet worden geboord of niet, enz.

Meteropname is erg belangrijk voor het tot stand komen van de waterrekening. Indien er geen nieuwe meterstand wordt ingevoerd, zal het systeem op basis van oude verbruiksgegevens een rekening opmaken. Hierdoor kan er een steeds groter wordende discrepantie ontstaan tussen het werkelijke verbruik en het geschatte in rekening gebrachte verbruik.

Omdat op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 15.00 uur veel mensen niet thuis zijn en poorten vaak gesloten zijn, is besloten de uren voor meteropname te verruimen. Nu werken de meteropnemers van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De medewerkers van de SWM kunnen zich altijd identificeren met een badge en op hun kleding bevind zich een SWM logo.

De meeste watermeters hebben een aantal kleine ronddraaiende metertjes en een display met daarachter het kubieke meter teken M3. U hoeft alleen maar naar de display te kijken want daarop worden de kubieke meters verbruikt water aangegeven. De kleine onddraaiende metertjes geven tiende, honderdste en duizendste kubieke meters aan en zijn slechts van belang bij het ijkproces van de meter. Om de meter te ijken wordt gekeken naar liters en tientallen liters, maar uw rekening komt tot stand op basis van het aantal duizenden liters die u gebruikt heeft, het aantal kubieke meters. Uw verbruik van de factuurmaand is dus de stand op de display op de 15de van de maand min de eindstand op uw vorige factuur.

U kunt ook nog altijd zelf uw meterstand doorgeven en wel van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 15.00 uur op het telefoonnummer 170. Daarnaast kunt u op elk moment van de dag uw meterstand whatsappen of sms’en naar het mobiel nummer 08893434. Belangrijk daarbij is dat u het juiste aansluitnummer heeft, uiteraard de meterstand en de datum waarop de meterstand is opgenomen.

Het aansluitnummer is de sleutel tot het verbruikersinformatiesysteem van de SWM. Het aansluitnummer is een unieke code van cijfers en soms ook letters die toegang geeft tot alle informatie over uw aansluiting.Belangrijk is dat u uw aansluitnummer altijd volledig doorgeeft of invoert. Bijvoorbeeld als u via internetbanking uw waterrekening wil voldoen, is het van eminent belang dat u uw aansluitnummer volledig invoert.Een cijfer of letter vergeten kan maken dat uw waterrekening niet kan worden afgeboekt en dus nog open staat terwijl u denkt dat u al betaald heeft.

Een factuurmaand is een periode van een maand waarover een factuur voor watergebruik wordt opgemaakt. Een factuurmaand van de SWM verschilt van een kalendermaand. De factuurmaand loopt van de 16de van de ene kalendermaand tot en met de 15de van de daaropvolgende kalendermaand. De factuurmaand december bijvoorbeeld gaat over het verbruik van 16 november tot en met 15 december. De rekening over de factuurmaand december wordt in het laatste weekend van december bijgeboekt op uw rekening.

De rekening over een bepaalde maand moet op uiterlijk de 24ste van de maand, die daarop volgt, betaald worden. Vanaf de 25ste bent u in overtreding en worden er SRD 55,- incassokosten aangemaakt. Dus de rekening van december moet op uiterlijk 24 januari betaald zijn. Op 25 januari komen er SRD 55,- incassokosten bij.

Neen, u dient iedere maand uw waterrekening te betalen, ook al heeft u geen kennisgeving ontvangen. Als u geen kennisgeving heeft ontvangen en u wilt de hoogte van de rekening weten, dan kunt u bellen naar 471414 en vervolgens een 7 intoetsen. U krijgt dan de afdeling Debiteurenadministratie. Houdt wel uw aansluitnummer bij de hand.

Er staan wel verbruiksstanden op de waterkwitantie. Er staat een beginstand, die gelijk is aan de eindstand op de vorige kwitantie en een eindstand die ongeveer gelijk moet zijn aan de meterstand op de 15de van de factuurmaand. Op de kennisgeving staan geen meterstanden.De kennisgeving is slechts bedoeld om u aan te geven dat u een of meer openstaande rekeningen heeft en wat het bedrag is dat u moet betalen.

U kunt naar de klantenservice bellen of gaan. Neem wel de meterstand mee van de dag waarop u gaat.

Wanneer u een aansluiting aanvraagt, betaalt u bij het indienen van de aanvraag een vast bedrag. Dat zijn de aanvraagkosten. Het gaat om kosten die de SWM maakt om een offerte te kunnen opmaken. Zo gaan medewerkers van de Tekenkamer naar het adres om metingen te doen en de afdeling Bedrijfscalculatie berekent de kosten voor aanleg. Zo ontstaan de aanlegkosten. Dat zijn dus de kosten die het bedrijf maakt om de aansluiting te realiseren. Dit is een variabel bedrag dat afhangt van de afstand van de hoofdbuis naar de plek waar de meter moet komen, wat voor diameter de leiding moet hebben, of er onder het wegdek moet worden geboord of niet, enz.

Als u een aanvraag komt doen voor een bouwkraan, dan duurt het minimaal 3 weken vanaf de dag dat u de aanvraag heeft ingediend totdat u de offerte voor de aanlegkosten ontvangt. Als u de aanlegkosten heeft betaald, duurt het wederom minimaal 3 weken voordat de kraan wordt geplaatst en u over water beschikt.