Zoek

Search
Close this search box.
Gepland onderhoud
Geen gepland onderhoud op dit moment !!
Storingen
Geen storing(en) op dit moment !!

Heeft u een storing?

Storingen & onderhoud

Bij zowel de afdelingen Productie als Distributie worden er op regelmatige basis werkzaamheden uitgevoerd.  Verbruikers in de voorzieningsgebieden waar de werkzaamheden worden verricht, hebben meestal dan te kampen met een lage waterdruk en krijgen op gezette tijden geen water uit de kraan. Het is daarom van belang dat verbruikers in kennis worden gesteld.

Productie

Geplande werkzaamheden:

Op de productiestations van de SWM moeten regelmatig onderhoudswerkzaamheden worden verricht, waarbij vermindering van de waterdruk kan optreden of waarbij de watervoorziening voor enige tijd moet worden stilgelegd.

 

Storingen

Er zijn ook gevallen, waarbij vanwege diverse oorzaken de watervoorziening abrupt wordt onderbroken of waarbij de productie moet worden stilgelegd.  Een buisbreuk aan de ruwwater- of transportleiding, een technische storing aan een van de pompen of een stroomonderbreking kunnen een van de oorzaken hiervan zijn.

Klik hier voor een overzicht van Storingen Afdeling Productie.

Distributie

Geplande werkzaamheden:

De afdeling Distributie is verantwoordelijk voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van het distributienet. Het distributienet behelst de leiding vanaf het productiestation, langs straten/wegen  (hoofdbuizen) tot aan de leiding naar uw meter (dienstleiding).

Voor werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en/of uitbreiding wordt vooraf een planning gemaakt. 

 

Storingen

Er zijn ook gevallen, waarbij voornamelijk vanwege een buisbreuk (een gesprongen buis) in het distributienet gebieden te kampen kunnen hebben met een lage druk tot geen water uit de kraan. 

Klik hier voor een overzicht van Geplande Werkzaamheden Afdeling Distributie.