Zoek

Search
Close this search box.

Van grondwater naar
schoon en gezond drinkwater

Over water

Van grondwater naar
schoon en gezond drinkwater

Over water

Van grondwater naar
schoon en gezond drinkwater

Over water

Bekijk hier het zuiveringsproces van grondwater naar goed en gezond drinkwater uit de kraan.

Waterkwaliteit

De SWM heeft een regulier programma voor continue monitoring van de drinkwaterkwaliteit. Het laboratorium van de SWM is de afdeling die de fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water bewaakt en toetst aan (inter)nationale kwaliteitsnormen op basis van metingen en observaties.

Voorts zorgt het Laboratorium er ook voor dat betrouwbare waterkwaliteitsgegevens worden geleverd aan interne- en externe klanten.Er vindt regelmatig controle plaats op productiestations, in het distributienet en bij klanten thuis. Er worden monsters getrokken en geanalyseerd, maar er vinden natuurlijk ook regelmatig hygiëne inspecties plaats. Het drinkwater wordt conform de normen van World Health Organisation (WHO) getoetst. Daarnaast worden ook de nodige eisen gesteld bij het productie- en distributieproces, waarbij bij calamiteiten de verantwoordelijke medewerkers en functionarissen de nodige procedures moeten inzetten en volgen om het drinkwater veilig te houden.

Opslag tanks reinigen

Vele huishoudens beschikken over een hydrofooraansluiting of -installatie. Een hydrofoorinstallatie (ofwel een hydrofoor) is kort gezegd een installatie waarmee ervoor gezorgd wordt dat de waterleiding op druk gehouden wordt. Elke hydrofoorinstallatie dient te worden voorzien van een voorraadbak van waaruit het water dient te worden gepompt.Deze voorraadbak of opslagtank, in de volksmond bekend als durotank dient regelmatig te worden gereinigd.

 

Enkele tips, indien u over een hydrofooraansluiting met de verplichte voorraadbak/ opslagtank beschikt:

Filters reinigen

Bij een hydrofoorinstallatie wordt veelal een filter geplaatst om de laatste onzuiverheden uit het water te filteren. Denk maar als er recentelijk in de buurt onderhoudswerkzaamheden zijn verricht in het distributienet. Het is belangrijk de filter regelmatig schoon te maken. Wanneer dat niet gedaan wordt zal de filter verstopt raken en kan eventueel een lagere druk worden ervaren. Als je een tijdje geen water verbruikt – als je op reis bent – dan wordt die filter een broeihaard van bacteriën. Direct vervangen is dan het beste wat je kunt doen.

Waterkwantiteit

Zuinig omgaan met water is wereldwijd binnen waterleidingbedrijven de roep naar de samenleving. Alhoewel zij ervoor zorgen dat er nagenoeg 24/7 schoon en veilig drinkwater beschikbaar is, blijft de dreiging voor waterschaarste altijd aanwezig.

Bij waterschaarste is de verhouding tussen waterbeschikbaarheid en de watervraag uit balans. Denk bijvoorbeeld aan de toename van gebruik van water door de aanschaf van luxe goederen in de laatste decennia ( Wasautomaten, afwasmachines etc.) maar ook aan de explosieve groei van woongebieden. Dezelfde hoeveelheid water produceren en distribueren naar zo een gebied is dan niet meer voldoende voor een ieder. Middels aanpassingen in de planning en strategieën maar ook de beschikbaarheid van waterresources kunnen investeringen worden gepleegd om te kunnen voldoen aan de watervraag. Denk maar aan het uitbreiden van de productiecapaciteit van een bestaande productiestation of een geheel nieuwe productiefaciliteit opzetten. Daar is geld voor nodig.

Toch kan de samenleving meehelpen door ongeacht de omstandigheden, zuinig om te gaan met het beschikbare water.

Bulk water

Voor gebieden zonder SWM aansluitingen en het vullen van zwembaden.

 

De SWM streeft ernaar om overal waar mensen activiteiten ontplooien drinkwaterfaciliteiten te bouwen of waar nodig deze te verbeteren. Huishoudens die nog niet zijn aangesloten op het netwerk van de SWM zijn doorgaans aangewezen op regenwater. In de grote droge tijd echter regent het niet of nauwelijks en lopen de watertanks leeg. Waterlevering per vrachtwagen is dan de oplossing. Voor de aankoop van bulkwater per m3 kan men terecht bij alle SWM Klantenservicelocaties. Na de bestelling doorgegeven te hebben betaald u bij de kassa het verschuldigde bedrag. Na maximaal 3 dagen vindt de waterlevering plaats.

Tarieven

De nieuwe watertarieven bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM, zijn per juli 2023 ingegaan. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een basistarief van SRD 41,81 per kubieke meter water, wat gelijk is aan de kostprijs voor de productie van een kubieke meter water.

Het eindtarief zal voor de diverse tariefgroepen in verband met een kortingenstelsel dat gebaseerd is op het sociaaleconomisch beleid van de regering alsmede toeslagen, verschillen van het basistarief. Bij de tariefgroepen 20, 30A en 30B (huishoudens) zullen de tarieven maandelijks worden aangepast, totdat in januari 2026 het eindtarief is bereikt.

Tarief groepOmschrijvingEind tariefJuli
20Huisaansluitingen bijzonder tarief41.818.45
30AHuisaansluiting ≤ 16 m341.819.58
30BHuisaansluiting ≥ 16 m341.8110.71
31Huisaansluiting met zwembad50.1734.32
40Grondstoftarief100.00100.00
41Commerciële aansluitingen75.0075.00
42Openbare aansluitingen41.8125.74
52Ziekenhuizen en Sociale Instellingen41.8126.43
60Bouwkranen41.8130.14

Hoe komt de waterrekening tot stand?

De waterrekening komt tot stand door het aantal verbruikte kubieke meters water te vermenigvuldigen met het tarief behorende bij de tariefgroep waar u bent ondergebracht en dat op dat moment geldt, vermeerdert met de kosten voor meterhuur. Ter illustratie:

TariefgroepVerbruikTarief per m3Meterhuur
30B10 m3SRD 10.71SRD 40.00
Waterrekening
Verbruik 10 X 10.71
SRD 107.10
meterhuur
SRD 40

Totaal

SRD 147.10

Let wel

het minimaal te betalen bedrag is gesteld op SRD 50,00 (Vijftig Surinaamse dollars). Ter illustratie:

Geen inhoud gevonden
Waterrekening
Verbruik 2 X 7.34
SRD 14.68
meterhuur
SRD 25

Totaal

SRD 39.68

Te betalen

SRD 50

Projecten

Ondertekeningsjaar Financiering Project naam Doel Looptijd
2022 Inter-American Development Bank Water Supply Modernization Program

Het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit en financiële en ecologische duurzaamheid van de drinkwaterdiensten die worden geleverd door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en het institutioneel versterken en moderniseren van de organisatie.

De 3 specifieke doelstellingen zijn:

  1. het verlagen van het niveau van Non Revenue Water (NRW)* in de centrale regio door de implementatie van kritieke aspecten van de NRW-reductiestrategie van 2015;
  2. de beschikbaarheid van watervoorziening in Wanica vergroten door de waterproductie-infrastructuur te verbeteren en
  3. het management en kernactiviteiten van de SWM moderniseren en de ontwikkeling van een watervoorzieningsstrategie voor het binnenland.
6 jaren
2020 Caribbean Development Bank (CDB) Feasibility Study to Upgrade Watersupply Facilities- Suriname

Uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor verbeteren van de drinkwatervoorziening in Nickerie, optimaliseren van drinkwater infrastructuur in Paramaribo, Wanica en Para tot 2045

1 jaar
2017 Drinkwater productiecentrum in Commewijne

Capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening in het district Commewijne met 500m p/u

4 jaren
2017 Agence Française de Développement (AFD) Towards Sustainable Water Supply Suriname

De algemene doelstelling van het project is het om toegang tot veilige en duurzame watervoorziening in het kustgebied van Suriname te verbeteren.

Specifieke doelen:

  • Het aansluiten van dorpen op het watervoorzieningssysteem van Moengo voor veilig drinkwater en verbetering van gezondheid, hygiene en sanitatie van de inwoners van de dorpen
  • Updaten van Surinaamse masterplan voor de watervoorziening voor het kustgebied om rekening te houden met de nieuwe strategische oriëntatie die door de Surinaamse overheid is vastgesteld voor de watersector
  • Financiële analyse van de watersector, inclusief (i) een volledig financieel model voor SWM dat alle kosten en opbrengsten integreert en beschrijft prognoses voor de toekomst en (ii) een grondige analyse van de tariefstructuur, uitgaande van de vraag en de bereidheid om te betalen, om de economische en sociale efficiëntie van het tarief te waarborgen
  • Bewustmakingscampagne worden gefinancierd onder deze subcomponent. Deze diensten op het gebied van informatie, onderwijs en communicatie zullen helpen (i) stedelijke bevolking om de nieuwe tariefstructuur beter te begrijpen en te aanvaarden en hun consumptie te beheersen (ii) de bevolking van de dorpen voor te bereiden op het betalen van een waterrekening.
Ongoing
2015 Agence Française de Développement (AFD) Water Supply Infrastructure Improvement Project for Greater Paramaribo, Wanica, Para & Moengo

Ondersteuning van de toegang tot veilig en duurzame drinkwatervoorziening in het kustgebied van Suriname t.w.: Uitbreiding productiecapaciteit en rehabilitatie PS Van Hattemweg; opzetten van SCADA ; vervanging PS Moengo en uitbreiding netwerk naar dorpen

Ongoing
2012 Europese Unie Capacity Building in Drinking Water Supply in Suriname
  • Verbetering van kwaliteit en efficiëntie van het management en personeel
  • Verbetering van de bedrijfsvoering met nadruk op waterbeheer, betere bescherming van de watervoorraden, laboratoriumprocessen en verbetering van de PDCA cyclus
  • Bewustmaking waarde van drinkwater en watervoorraden
4 jaren