Zoek

Search
Close this search box.

Projecten

Ondertekeningsjaar Financiering Project naam Doel Looptijd
2022 Inter-American Development Bank Water Supply Modernization Program

Het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit en financiële en ecologische duurzaamheid van de drinkwaterdiensten die worden geleverd door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en het institutioneel versterken en moderniseren van de organisatie.

De 3 specifieke doelstellingen zijn:

  1. het verlagen van het niveau van Non Revenue Water (NRW)* in de centrale regio door de implementatie van kritieke aspecten van de NRW-reductiestrategie van 2015;
  2. de beschikbaarheid van watervoorziening in Wanica vergroten door de waterproductie-infrastructuur te verbeteren en
  3. het management en kernactiviteiten van de SWM moderniseren en de ontwikkeling van een watervoorzieningsstrategie voor het binnenland.
6 jaren
2020 Caribbean Development Bank (CDB) Feasibility Study to Upgrade Watersupply Facilities- Suriname

Uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor verbeteren van de drinkwatervoorziening in Nickerie, optimaliseren van drinkwater infrastructuur in Paramaribo, Wanica en Para tot 2045

1 jaar
2017 Drinkwater productiecentrum in Commewijne

Capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening in het district Commewijne met 500m p/u

4 jaren
2017 Agence Française de Développement (AFD) Towards Sustainable Water Supply Suriname

De algemene doelstelling van het project is het om toegang tot veilige en duurzame watervoorziening in het kustgebied van Suriname te verbeteren.

Specifieke doelen:

  • Het aansluiten van dorpen op het watervoorzieningssysteem van Moengo voor veilig drinkwater en verbetering van gezondheid, hygiene en sanitatie van de inwoners van de dorpen
  • Updaten van Surinaamse masterplan voor de watervoorziening voor het kustgebied om rekening te houden met de nieuwe strategische oriëntatie die door de Surinaamse overheid is vastgesteld voor de watersector
  • Financiële analyse van de watersector, inclusief (i) een volledig financieel model voor SWM dat alle kosten en opbrengsten integreert en beschrijft prognoses voor de toekomst en (ii) een grondige analyse van de tariefstructuur, uitgaande van de vraag en de bereidheid om te betalen, om de economische en sociale efficiëntie van het tarief te waarborgen
  • Bewustmakingscampagne worden gefinancierd onder deze subcomponent. Deze diensten op het gebied van informatie, onderwijs en communicatie zullen helpen (i) stedelijke bevolking om de nieuwe tariefstructuur beter te begrijpen en te aanvaarden en hun consumptie te beheersen (ii) de bevolking van de dorpen voor te bereiden op het betalen van een waterrekening.
Ongoing
2015 Agence Française de Développement (AFD) Water Supply Infrastructure Improvement Project for Greater Paramaribo, Wanica, Para & Moengo

Ondersteuning van de toegang tot veilig en duurzame drinkwatervoorziening in het kustgebied van Suriname t.w.: Uitbreiding productiecapaciteit en rehabilitatie PS Van Hattemweg; opzetten van SCADA ; vervanging PS Moengo en uitbreiding netwerk naar dorpen

Ongoing
2012 Europese Unie Capacity Building in Drinking Water Supply in Suriname
  • Verbetering van kwaliteit en efficiëntie van het management en personeel
  • Verbetering van de bedrijfsvoering met nadruk op waterbeheer, betere bescherming van de watervoorraden, laboratoriumprocessen en verbetering van de PDCA cyclus
  • Bewustmaking waarde van drinkwater en watervoorraden
4 jaren